• example
 • example
 • example
 • example
 • example

Trang chủ - Tin Tức - Ban hành mới 86 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký kinh doanh

  Cụ thể, Thông tư này ban hành 86 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh bao gồm:

  - 5 mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và 5 mẫu Danh sách kèm theo như Danh sách về cổ đông, thành viên hợp danh, người đại diện;

  - 25 mẫu Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành;

  - 6 biểu mẫu quy định cho hộ kinh doanh;

  - 45 mẫu văn bản quy định cho cơ quan đăng ký kinh doanh;

  Ngoài ra, Thông tư này cũng ban hành một số phụ lục phục vụ cho việc đăng lý kinh doanh sau đây:

  - Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/địa điểm kinh doanh/hộ kinh doanh;

  - Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh;

  - Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy.

  Các biểu mẫu trên được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc và thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm Thông tư 20.

  Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 11/3/2019.


Video clip

Liên Kết Site

Hỗ trợ trực tuyến

 • Luật Sư Đặng Thế Phiệt
 • Luật Sư Đặng Văn Cường
 • Luật sư Lê Nguyễn Quốc Chương
 • Chuyên viên pháp lý Nguyễn Bảo
 • Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị
 • Luật sư Lư Quang Vinh

Liên kết chúng tôi

Thống kế

Hiện có: 2 khách đang trực tuyến