• example
 • example
 • example
 • example
 • example

Trang chủ - Tin Tức - Công ty chậm lương bao lâu thì phải bồi thường?

  Theo quy định tại Bộ Luật lao động 2012 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, quy định của người sử dụng lao động, hoặc thỏa ước lao động tập thể,...

  Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương (trong thực tế thường sử dụng thuật ngữ bồi thường hoặc trả lãi).

  Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng. Việc người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được quy định như sau:

  - Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm;

  - Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.

  Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì có hai trường hợp như sau:

  - Trường hợp 1: Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn, mà trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm.

  - Trường hợp 2: Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn, mà trả lương chậm từ 15 ngày trở lên (nhưng không được quá 01 tháng) thì phải trả thêm.

  Mức trả thêm = Số tiền trả chậm x lãi suất (%).

  Trong đó: Lãi suất ở đây được xác định như sau:

  - Lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm trả lương;

  - Trường hợp không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.

  Lưu ý: Trường hợp người sử dụng lao động trả lương không đúng hạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

  - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

  - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

  - Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

  - Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

  - Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

  Ngoài ra, còn buộc phải trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

  (Khoản 3 Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sử đổi bổ sung bởi Khoản 10 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP)


Video clip

Liên Kết Site

Hỗ trợ trực tuyến

 • Luật Sư Đặng Thế Phiệt
 • Luật Sư Đặng Văn Cường
 • Luật sư Lê Nguyễn Quốc Chương
 • Chuyên viên pháp lý Nguyễn Bảo
 • Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị
 • Luật sư Lư Quang Vinh

Liên kết chúng tôi

Thống kế

Hiện có: 3 khách đang trực tuyến

Tiện ích