• example
 • example
 • example
 • example
 • example

Trang chủ - Dịch Vụ - Bất Động Sản

  Các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực bất động sản
  • Thu thập, và cung cấp thông tin quy hoạch và chính sách của nhà nước về đầu tư các dự án bất động sản;
  • Tư vấn và giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư bất động sản;
  • Tư vấn, đàm phán, và soạn thảo các loại hợp đồng về chuyển quyền sử dụng đất (như: chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho, thuê, thuê lại, góp vốn và thừa kế quyền sử dụng đất) cũng như thực hiện việc đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất với cơ quan nhà nước;
  • Tư vấn đàm phán, soạn thảo thỏa thuận hợp tác đầu tư, chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các chủ đầu tư để thực hiện dự án;
  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát và đại diện đàm phán các hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng;
  • Tư vấn, soạn thảo các văn bản và thay mặt khách hàng xin giấy phép trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án;
  • Tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục huy động vốn, soạn thảo các văn bản và xây dựng quy trình huy động vốn cho dự án;
  • Tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục kết thúc dự án đầu tư và khai thác, sử dụng công trình;
  • Tư vấn về chuyển nhượng, cho thuê dự án; và
  • Các vấn đề liên quan khác.

Video clip

Liên Kết Site

Hỗ trợ trực tuyến

 • Luật Sư Đặng Thế Phiệt
 • Luật Sư Đặng Văn Cường
 • Luật sư Lê Nguyễn Quốc Chương
 • Chuyên viên pháp lý Nguyễn Bảo
 • Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị
 • Luật sư Lư Quang Vinh

Liên kết chúng tôi

Thống kế

Hiện có: 4 khách đang trực tuyến